Home | Customer Care |Contact Us      

Devika Urban Co - Operative Bank LTD.
Udhampur, J&K

 
   
LIST OF UNCLAIMED DEPOSIT
S.NO CUSTOMER NAME
1 Mr. SOM RAJ  . . .
2 Mr. SUBASH CHANDER  GUPTA . 
3 Mr. SUDARSHAN  SHARMA . .
4 Mrs. SUDERSHANA  KUMARI . .
5 Mr. SUDHIR KUMAR  . . .
6 Mr. SUNIL KUMAR GUPTA  . . .
7 Mr. SUNIL SHARMA  . . .
8 Mr. SUNIL  KUMAR . .
9 Mr. VIDYA SAGAR  . . .
10 Mr. VIJAY KUMAR  . . .
11 Mr. VINOD KUMAR  . . .
12 Mr. VISHWA MITTAR  PACHYALA .
13 Mr. YASH  PAUL . .
14 Mr. ASHOK KUMAR  . . .
15 Mr. BABU RAM  . . .
16 Mrs. BABY SIMRAN  DEVI . .
17 Mr. BALBIR CHAND  . . .
18 Mr. BALKRISHAN  . . .
19 Mr. BHUP SINGH TOMAR  . . .
20 Mr. BITTU RAM  . . .
21 Mr. DALJIT SINGH  . . .
22 Mr. DINA NATH  . . .
23 Mr. DLEEP KUMAR  GUPTA . .
24 Mr. FARHI WELFARE UNION  . . .
25 Mr. KRISHAN KUMAR ARORA  . . .
26 Mr. NARESH KUMAR KESAR  . . .
27 Mr. NARESH KUMAR SHARMA  . . .
28 Mr. NEELAM KHAJURIA  . . .
29 Mr. MADAN LAL RAINA . .
30 Mr. GOPAL KRISHAN . .
31 Mr. SUDESH KUMAR . .
32 Mr. RAMESH KUMAR . .
33 Mr. VIJAY KUMAR . .
34 Mr. RAJESH SHARMA . .
35 Mr. VIKRAM SINGH S/O DESA SING
36 Mr. JAMAL DIN . .
37 Mr. SHANKER DASS . .
38 Mrs. SNEH LATA . .
39 Mr. RAVINDER SINGH . .
40 Mr. DARA SINGH S/O LT. DURGA D
41 Mr. JOGINDER FERIA . .
42 Mr. MOHD ARSHAD . .
43 Mr. DASEHRA UTSAV SIMITI, UDHA
44 Mr. BISHRAT . .
45 Mr. JYOTI PARKASH . .
46 Mr. RAHUL SHARMA . .
47 Mr. PREM NATH  . . .
48 Mr. PURAN SINGH  . . .
49 Mr. RANJEET GUPTA  . . .
50 Mr. S. SANVIR SINGH  . . .
51 Mr. SADDA DIN KIN  . . .
52 Mr. RAJ KUMAR . .
53 Mr. KRISHAN CHAND . .
54 Mr. SUDESH KUMAR . .
55 Mr. J.M.M ASSOCIATES  . . .
56 Mr. MS GUPTA STATIONERY  MART
57 Mr. KRISTOPHER GEORGE &  CO .
58 Mr. MS SATVIR GUPTA ENG  & GOV